چهار شنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۹

اطلاعات تماس

تلفن تماس :  66697711-66697722-66631048-66631047-66618480-66618172
 

نام گروه

شماره تماس هاي داخلي

گروه آموزش

253 – 256 – 257 – 296 – 297

گروه برنامه ­ریزی و نظارت بر واحدهای تحقیقاتی( مشاوران حفاظت فنی)

254 – 255- 246- 244

گروه نمایشگاه ها و اطلاع رسانی

265 – 239 – 240

گروه تحقیقات بهداشت و حفاظت کار

249 – 247 – 242 – 243

گروه آزمایشگاه تست وسایل حفاظت فردی

248 – 247- 237

دور نما:  66631050

پست الكترونيك: info-markaz@mcls.gov.ir

كد پستي : 1371616351