چهار شنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۹

تاریخچه مرکز

اين مركز به منظور حفظ و صيانت نيروي انساني و تامين سلامت كارگران ضمن ارتباط مستمر با سازمان ها و مراكز علمي از جمله سازمان سازمان بين المللي كار( I.L.O) و مراكز مهم دانشگاهي در سطح كشور و با بهره گيري و تبادل نظر علمي در زمينه حفاظت فني و بهداشت كار و همسو با سلامت جسمي و رواني نيروي شاغل در واحد هاي توليدي، صنعتي، كشاورزي و معادن سطح كشور فعاليت مي نمايد.
اين مركز در سال 1348 هجري شمسي با هدف تامين سلامت نيروي انساني شاغل در واحد هاي صنعتي، توليدي، خدماتي، كشاورزي و معادن كشور تاسيس شده است. اين مركز ضمن تدوين ضوابط، آئين نامه ها ميزان ها و توصيه هاي ايمني از طريق فعاليت هاي پژوهشي و آموزشي ، به هدف خود كه سالم سازي محيط كار و پيشگري و كنترل حوادث و بيماريهاي ناشي از كار بوده تا حد زيادي نايل آمده است.
امروزه اين مركز با استعانت از درگاه خداوند منان و همكاري با مراكز بين المللي در زمينه حفاظت فني و بهداشت كار و به كار گيري تجهيزات پيشرفته و آزمايشگاهاي تخصصي ، در دو بخش آموزش و پژوهش ، با بهره گيري از كارشناسان متخصص و همچنين اساتيد دانشگاه ها و پيشگاهان دانش ايمني و بهداشت كار كشور به فعاليت خود ادامه مي دهدعمده فعاليت هاي اين مركز در سه بخش آموزش ، تحقيقات حفاظت كار و تحقيقات بهداشت كار متمركز  مي گردد.